Close

Proizvodi

Wellness sistem 5

Wellness sistem 5

– Pumpa za vodu

– Kompresor za zrak

– Elektronski taster za paljenje

pumpe i kompresora

– Vodene mlaznice 8 komada

– Zračne mlaznice 12 komada

– Regulator protoka min-max

– Svjetlosna terapija (256 nijansi boja)

– Automatska dezinfekcija

– Odljevno-prelivna garnitura

– Konstrukcija za kadu

– Obloga za kadu