Close

Proizvodi

Wellness sistem 3

Wellness sistem 3

– Pumpa za vodu

– Kompresor za zrak

– Elektronski taster za paljenje

pumpe i kompresora

– Vodene mlaznice 8 komada

– Zračne mlaznice 12 komada

– Regulator protoka min-max

– Odljevno-prelivna garnitura

– Konstrukcija za kadu

– Obloga za kadu