Close

Proizvodi

Optima
Optima

Optima

Dimenzije
80x80/185 KTK cm 90x90/185 KTK cm 80X80/185 PTK cm 90X90-185 PTK cm 120X70/150 cm 140X70/150 cm 160X70/150 cm 170X75/150 cm 180X80/150 cm
Model Šifra Širina/Visina Staklo Kabina za modele
Optima KTK 80 1010279 80×80/185 providno Leo
Optima KTK 80 1010454 80×80/185 tamno Leo
Optima KTK 90 1010280 90×90/185 providno Leo
Optima KTK 90 1010455 90×90/185 tamno Leo
Optima PTK 80 1010289 80×80/185 providno Libra
Optima PTK 90 1010278 90×90/185 providno Libra
Optima 120×70 1010460 120×70/150 providno Tuš kabina
Optima 140×70 1010461 140×70/150 providno Tuš kabina
Optima 160×70 1010462 160×70/150 providno Tuš kabina
Optima 170×75 1010463 170×75/150 providno Tuš kabina
Optima 180×80 1010464 180×80/150 providno Tuš kabina